Tự nhiên chữa bệnh, công việc của bác sĩ là giúp đỡ tự nhiên