More Views

Trứng Gà Ta 10 quả

100.000₫
Trứng từ gà ta được chăn thả tự nhiên tại trang trại rau hữu cơ Organica. Gà được cho ăn rau hữu cơ, thóc canh tác trong vùng làm thức ăn chăn nuôi và không sử dụng cám tăng trọng. Gà được phòng dịch bệnh theo...

Details

Trứng từ gà ta được chăn thả tự nhiên tại trang trại rau hữu cơ Organica. Gà được cho ăn rau hữu cơ, thóc canh tác trong vùng làm thức ăn chăn nuôi và không sử dụng cám tăng trọng. Gà được phòng dịch bệnh theo Quy trình chăn nuôi an toàn. 

Chế biến món ăn
Chứng nhận hữu cơ