Từ 1 ước mơ nhỏ bé xoay quanh sự chăm sóc của bữa ăn, giờ lớn hơn khi muốn xoay quanh sự chăm sóc của 1 gia đình Việt.

Từ một cửa hàng nhỏ với vài mặt hàng thực phẩm hữu cơ vào đầu năm 2013, đến nay Organica đã có gần 1.000 mặt hàng thực phẩm hữu cơ từ rau củ, thịt cá, thực phẩm khô... đến các sản phẩm chăm sóc cá nhân, chăm sóc nhà cửa. Một trang trại rau nhiệt đới, một ôn đới và giờ là hệ thống trang trại đạt chuẩn hữu cơ USDA, EU organic farming.

Để đánh dấu một chặng đường đã qua, chúng tôi làm một video ngắn để giới thiệu quy trình khép kín từ khi hạt giống được gieo xuống tại trang trại hữu cơ đến khi trao cho khách hàng tại các cửa hàng.

Mời mọi người xem và chia sẻ cùng Organica nhé.

Think Organic, Buy Organica!