Organica phát triển các trang trại để trồng rau theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế (USDA&EU) nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất cung cấp cho khách hàng. Organica không phát triển trang trại theo mô hình du lịch nông nghiệp hay du lịch sinh thái. Tuy nhiên, hàng năm chúng tôi cũng tổ chức các chuyến đi tham qua cho các khách hàng thân thiết, các cơ quan nhà nước, cơ quan truyền thông đến để tìm hiểu thực tế về quy trình làm việc tại một trang trại hữu cơ đạt chuẩn.

Theo quy định về quản lý trang trại của các tổ chức chứng nhận, chúng tôi phải kiểm soát mọi tác động từ các yếu tố bên ngoài từ không khí, đất, nước đến sự tham gia của những người lạ. Do đó, việc thăm quan các trang trại của Organica cần phải được chuẩn bị từ trước nhằm lên các phương án tổ chức và triển khai phù hợp.

Vì vậy, nếu bạn muốn thăm quan trang trại của Organica, vui lòng email tới địa chỉ organica@organcia.vn với tiêu đề email là: Đăng ký tham quan trang trại Organica với các thông tin cơ bản về tên, địa chỉ, mục đích tham quan và thời gian tham qua mong muốn.

Chúng tôi sẽ ghi nhận thông tin của bạn để sắp xếp cho những đợt tham qua tiếp theo. Tuy nhiên, Organica không đảm bảo những yêu cầu về tham quan trang trại của bạn sẽ được chấp nhận.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi: www.thucphamhuuco.vn