Lần đầu tiên tại Việt Nam, tỏi và hành khô hữu cơ được bán tại các cửa hàng thực phẩm hữu cơ Organica.

Hành và tỏi được trồng tại trang trại liên kết của Organica tại Quảng Ninh, đã được chứng nhận hữu cơ bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) và Eu (Ecocert).

Mời mọi người dùng thử xem thế nào nhé, ngoài Organica ra thì chưa có nơi nào có hành và tỏi hữu cơ chứng nhận thế này đâu