More Views

Ngô Nhật (Bắp Nhật) 400gr

30.000₫
Ngô Nhật được trồng tại trang trại Organica Đơn Dương, Lâm Đồng theo phương thức hữu cơ không sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu hóa học và chất kích thích tăng trưởng.

Details

Ngô Nhật được trồng tại trang trại Organica Đơn Dương, Lâm Đồng theo phương thức hữu cơ không sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu hóa học và chất kích thích tăng trưởng.

 

 
Chế biến món ăn
Chứng nhận hữu cơ