Thông tin thương mại EU cho biết Mỹ trong 4 tháng đầu năm nay Mỹ đã nhập khẩu 44.900 tấn bắp (ngô) không biến đổi gene (GMO) từ Romania.

"Đây là loại bắp hữu cơ (organic), bắp không biến đổi gene non-GMO" một nhà thương mại của châu Âu cho biết. "Tôi nghĩ rằng có thể xuất khẩu nhiều hơn bắp hữu cơ và non-GMO sang Mỹ trong thời gian tới vì nhu cầu tiếp tục tăng."

Đây là điều khá ngạc nhiên bởi Mỹ là quốc gia xuất khẩu bắp lớn nhất thế giới. Năm 2015, Mỹ xuất khẩu đến 46,7 triệu tấn bắp đi toàn cầu, chiếm trên 1/3 tổng lượng bắp xuất khẩu trên toàn thế giới.

Nhưng cũng không có gì ngạc nhiên, gần 100% diện tích trồng bắp của Mỹ hiện nay đều là bắp biến đổi gene. Người tiêu dùng Mỹ muốn dùng bắp không biến đổi gene chỉ còn cách nhập khẩu từ bên ngoài.

Bắp biến đổi gene được dùng để sản xuất hầu hết các sản phẩm thực phẩm mà chúng ta thấy trong các siêu thị Mỹ.