More Views

Mực ống Phan Thiết loại I 1kg

395.000₫
Mực ống đánh bắt tại vùng biển Phan Thiết được lựa chọn kích cỡ mỗi con từ 250-300g đóng bịch 4 con/kg. Đây là mực loại một được chọn để xuất khẩu sang thị trường Châu Âu. ...

Details

Mực ống đánh bắt tại vùng biển Phan Thiết được lựa chọn kích cỡ mỗi con từ 250-300g đóng bịch 4 con/kg. Đây là mực loại một được chọn để xuất khẩu sang thị trường Châu Âu.

 

Chế biến món ăn
Chứng nhận hữu cơ