More Views

Hành Baro 200gr

25.000₫
Hành baro trồng theo phương thưc hữu cơ tại trang trại Đơn Dương (Lâm Đồng) không dùng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu hóa học và các hóa chất kích thích tăng trưởng.

Details

Hành baro trồng theo phương thưc hữu cơ tại trang trại Đơn Dương (Lâm Đồng) không dùng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu hóa học và các hóa chất kích thích tăng trưởng.

Chế biến món ăn
Chứng nhận hữu cơ