More Views

Đậu hũ (làm từ đậu nành canh tác hữu cơ) hộp 5 miếng

50.000₫
Đậu hũ làm từ những hạt đậu nành canh tác theo tiêu chuẩn hữu cơ từ dự án PAMCI (được hỗ trợ bởi tổ chức JICA và đại học nông nghiệp Hà Nội). Đậu được sản...

Details

Đậu hũ làm từ những hạt đậu nành canh tác theo tiêu chuẩn hữu cơ từ dự án PAMCI (được hỗ trợ bởi tổ chức JICA và đại học nông nghiệp Hà Nội). 

Đậu được sản xuất thủ công mỗi ngày, và làm đông bằng nước cốt muối. Sản phẩm không chứa thành phần biến đổi gene.

Chế biến món ăn
Chứng nhận hữu cơ