More Views

Chuối Hữu Cơ 1kg

40.000₫
Chuối có chứng nhận hữu cơ tiêu chuẩn USDA organic và EU do tổ chức Ecocert SA, Cộng Hòa Pháp cấp.

Details

Chuối có chứng nhận hữu cơ tiêu chuẩn USDA organic và EU do tổ chức Ecocert SA, Cộng Hòa Pháp cấp.

 

Chế biến món ăn
Chứng nhận hữu cơ