Hôm nay Organica đã mua vật liệu để chuẩn bị làm thêm nhà lưới mới trồng rau hữu cơ.

Hi vọng sắp tới sẽ có thêm nhiều loại rau nữa cho mọi người thưởng thức.